Расподела картица за пензионере

0

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање започео је расподелу пензионерских картица свим корисницима на територији општине Лебане и доступне су им за преузимање сваког радног дана, од 08,00 до 15,00 часова, у Испостави Филијале Лесковац у Лебану, Цара Душана 55. Иначе, пензионерске картице Фонд израђује за све пензионере који су право на пензију остварили у Републици Србији, у складу са Правилником о пензионерској картици („Службени гласник РС“, бр. 11/18 и 18/18). Пензионерском картицом се доказује статус корисника и омогућава им се да на законит , истоветан, сигуран и валидан начин доказују свој статус, уз лични идентификациони документ.Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је једина институција која, у складу са законом, располаже базом података о пензионерима и гарантује за тачност статуса који се потврђује пензионерском картицом. Будући да је на картици од личних података истакнуто само име и презиме корисника, израдом пензионерских картица  обезбедили смо заштиту података  личности, јер су до сада, за доказивање пензионерског статуса, коришћени чекови од пензије, решења о пензији или потврде, на којима се налази велики број личних података.Због великог броја корисника, израда и расподела пензионерских картица вршиће се сукцесивно, с коначним цињем да сваки пензионер добије картицу на своје име, а Републички фонд за ПИО гарантује тачност података.РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ.

ПОДЕЛИТЕ.