„Радимо и градимо“

0

Стални напори за унапређење услова за живот и рад у нашој општини, конкурисање код потенцијалних донатора, лобирање и сарадња са министарствима, доносе резултате и важне пројекте за наше суграђане.

Са задовољством вас информишемо да је општини Лебане одобрена реализација 6 важних пројеката из области здравствене заштите, путне инфраструктуре и водоснабдевања, укупне вредности 47.599.917,58 динара. Без обзира на тешку финансијску ситуацију, због значаја ових инвестиција за наше грађане, издвојићемо 22.179.530,13 динара сопствених средстава.

Одлуком Министарства привреде од 11.07.2017. године, одобрена је изградња – реконструкција 4 саобраћајница:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА УКУПНА ВРЕДНОСТ Средства Министарства привреде Средства општине Лебане
1 Изградња собраћајнице у улици Немањина 8.654.746,08 3.695.438,70 5.048.601,88
2 Изградња саобраћајнице у селу Тогочевце 10.264.977,00 4.277.073,75 5.987.903,25
3 Изградња саобраћајнице у улици 8. Новембар 3.449.760,00 1.437.400,00 2.012.360,00
4 Изградња улице Стојана Љубића у селу Пертате 14.521.140,00 6.050.475,00 8.470.665,00
У К У П Н О 36.979.917,58 15.460.387,45 21.519.530,13

 

ОДЛУКА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ о расподели и коришћењу средстава за унапређење инфраструкуре по конкурсу “Градимо заједно“

О значају изградње саобраћајница на овим путним правцима, не треба много говорити. Квалитетан, асфалтни пут, представља основну инфраструктуру коју треба и коју ће у Лебану имати сваки грађанин који живи у урбаним деловима општине. Наравно, у годинама испред нас, уредићемо и све путне правце (и у руралним деловима општине) и учинити да се до сваког домаћинства несметано обавља превоз људи и робе.

Одлуком Владе републике Србије од 29.05.2017. године, Дому здравља у Лебану је по конкурсу Министарства правде одобрено 5.910.000,00 динара за набавку Ултразвучног колор доплер апарата и Биохемијског анализатора. Општина Лебане ће додатно уложити 210.000,00 динара сопствених средстава. Министарка правде, Нела Кубуровић и директор Дома здравља Војин Трајковић, потписали су Уговор 14.07.2017. године.

Донацијом новог ултразвучног апарата, грађани Општине Лебана знатно лакше ће остваривати своје право на здравствену заштиту јер ће се са постојећим и новим апаратом знатно скратити време провођења ултразвучне дијагностике. Велики број грађана Лебана се бори са различитим видовима обољења и за њих су ове дијагностичке услуге неопходне. Овај апарат биће од изутетне користи у сврху унапређења здравственог стања свих становника Општине Лебане. Набавка овог апарата обезбедиће квалитетне и тачне резултате, а самим тим и омогућити пацијентима правовремено и ефикасно указивање помоћи.
Набавком новог анализатора значајно ћемо смањити трошкове одржавања (постојећи анализатор изискује честе поправке које су врло скупе). Такође ћемо смањити трошкове транспорта јер су до сада пацијенти из Лебана били приморани да путују у суседне установаме како би обавили потребне анализе. Реализацијом пројекта, бићемо оспособљени за анализе широког спектра (електролити – натријум, калијум, као и CRP i HbA1c због дијабетичара).

Одлуком Министарства привреде, по КОНКУРСУ за суфинансирање изградње пројектно техничке документације, општини Лебане је одобрена израда пројектно техничке документације за водоснабдевање 9 села у равничарском делу општине. Министарство је одобрило 4.050.000,00 динара, а учешће општине Лебане је 450.000,00 динара.

ОДЛУКА МИНИСТАРСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ израде пројектно техничке документације

Израдом секундарне водоводне мреже кроз поменута 9 села створили бисмо могућност локалном становништву да добије здраву,квалитетну, контролисану пијаћу воду. Снабдевањем мештана ових села преко јавног система за захват, прераду, контролу и дистрибуцију воде отклонили би потенцијалне ризике за појаву и избијање хидричних епидемија за које постоје врло озбиљне индиције. Напомињемо да су села „жива“, да нема одлива становништва, где млади остају да живе а баве се интензивном повртарском, воћарском, ратарском и сточарском производњом. Поменута села су у доброј мери ифраструктурно решена али је поред водоснабдевања остала да се заврши и канализациона мрежа. У циљу задржавања становништва у поменутим селима, подстицају и афирмацији пољопривредне производње, неопходно је обезведити довољну количину здрава пијаћа вода што је и циљ поменутог пројекта.

ПОДЕЛИТЕ.