Просветним установама исплаћене јубиларне награде

0

Данас су исплаћене јубиларне награде, за први кавартал, свим просветним установама. Из буџета општине Лебане издвојено је 313.000 динара.

Јубиларне награде најчешће се исплаћују за одређене јубилеје, односно године рада код послодавца (10, 20, 30 година и слично) или за јубиларне године пословања предузећа или послодавца. Правно лице ће вршити исплату јубиларне награде само уколико је својим општим актом, односно уговором о раду утврдило право запосленог на исплату јубиларне награде.

ПОДЕЛИТЕ.