Потписана сарадња

0

Општина Лебане је у сардњи са Центром за социјални рад у Лебану, постигла договор о потписивању уговора са Центром за социјални рад у Лесковцу који у оквиру својих услуга, пружа и услугу смештаја жртава насиља у партнерским односима у Прихватилишту за жене и децу жртве насиља у Лесковцу.

Како општина нема прихватилиште намењено овој категорији становништва, Центар за социјални рад у Лебану, неће више имати проблема око изналажења смештаја за жртве насиља у породици, као једне од најосетљивијих категорија у раду органа старатељства.

„Током протекле 2015. године Центар за социјални рад у Лебану је по обавешењу ПС Лебане радио на сређивању поремећених породичних односа у више од 130 случајева , а код две породице су изражене мере заштите од насиља у породици од стране Основног суда, а по тужби Центра за социјални рад“, истакла је директорка Центра за социјални рад, Драгана Гоцић Вукадиновић.

centar-za-sojialni-rad

Она је додала да је Прихватилиште у оквиру Центра за социјални рад у Лесковцу ,пружало бесплатне услуге корисницима лебанског Центра, међутим у наредном периоду нису у могућности да пружају овакву услугу без учешћа у трошковима смештаја, тако да је неопходна партиципација локалне самоуправе.

На територији града Лесковца у току је отворено Прихватилиште за жене и децу жртве породичног насиља , регионалног карактера намењено корисницима услуга суседних општина града, Медвеђи, Бојнику и Лебану.

Имајући у виду рапидно повећање корисника Центра, жртава насиља у породици, обезбеђивања смештаја за исте неопходно је у циљу адекватног и потпуног пружања услуга социјалне заштите.

 

ПОДЕЛИТЕ.