Одржана презентација нацрта Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“

0

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне „Шуманка“ у Лебану, Одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 „Кривача“ у Лебану и Одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне становања високе густине А1 „Јаруге“ у Лебану одржаће се:

  1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ШУМАНКА“;
  2. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ Б3 „КРИВАЧА“;
  3. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА ВИСОКЕ ГУСТИНЕ А1 „ЈАРУГЕ“.

Нацрт Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“ биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова у сали Скупштине општине Лебане. Надлежни орган Општинске управе, општине Лебане у сарадњи обрађивачем планова Урбополис Д.О.О. из Београда, организoвала је јавну презентацију нацрта Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“, у сали Скупштине општине Лебане данас 08.12.2017.

Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове спроводи оглашавање односно стара се о излагању материјала планова.

Физичка и правна лица примедбе и сугестије на припремљене нацрте Планова могу доставити у писаној форми, на писарници Општинске управе или поштом Општинској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, са назнаком „ЗА ШУМАНКУ, КРИВАЧУ И ЈАРУГЕ“, или у електронској форми на е-mail: urbanizam@lebane.org.rs, у току трајања јавног увида од 30 дана, закључно са 18.12.2017. године.

Неопходни материјал за јавни увид о Плановима детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“ можете преузети на web страни општине Лебане на следећем линку: www.lebane.org.rs.

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, стручна служба испред носиоца израде Планова пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима.

По завршеном јавном увиду носилац израде планског документа припремиће извештај, који ће се усвајати на јавној седници Комисије за планове, 19.12.2017. године.

ПОДЕЛИТЕ.