Одржана пета седница СО Лебане

0


Данас са почетком у 9.00 сати,почела је пета седница Скупштине општине
Лебане на чијем дневном реду се нашло 18 тачака са допунама.

Одборници су разматрали Предлог Одлуке о радном времену угоститељских
објеката,дискотека и објеката за приређивање игара за забаву затим предлог
Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Комуналац“,ЈКП „ Водовод“,ЈП
Спортско-рекреативног центра Лебане са Законом о јавним
предузећима.Разматрани су и усвојени предлози Одлуке о усвајању Извештаја о
раду као и Финансијским извештајима за прошлу 2015.годину и то за ЈКП
„Комуналац „,ЈКП „ Водовод“ као и ПУ „Дечија радост“,коме је уједно на
седници дата сагласност на Предлог Мреже установе за радну
2016/17.годину,усвојен је и Годишљи план за радну 2016/17.годину за ПУ
„Дечија радост“.

На седници СО Лебане прихваћен је предлог Одлуке о прибављењу,отуђењу и
давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Лебане.

Усвојен је и предлогОдлуке о другој измени Плана јавних набавки општине
Лебане за 2016.годину.

На седници је именован и директор ЈП Спортско-рекреативног центра Лебане,на
ту функцију именован је Милош Стевановић,дипломирани економиста из Лебана.

Усвојена је оставка Тање Богдановић на функцију председника ОИК Лебане са
Предлогом Решења о разрешењу и именовању чланова ОИК Лебане у сталном
саставу.

Разрешени су и именовани нови чланови Школског одбора Гимназије Лебане
итд.Седница СО Лебане је закључена одборничким питањима.

ПОДЕЛИТЕ.