одржана је осма редовна седница Скупштине општине Лебане

0

Данас 01. марта, одржана је осма редовна седница Скупштине општине Лебане. Из епидемиолошких разлога заседано је у холу  Дома културе од 8 часова.

На седници је био присутан 21 одборник, од укупно 31, пред којима је било 7 тачака Дневног реда.

У складу са чланом 201 Пословника СО Лебане, ова седница је делимично била затворена за јавност, из разлога безбедности и одбране земље и у другим случајевима предвиђеним законом.

Тачке дневног реда 8 седнице СО Лебане:

  1. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
  2. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова управног одбора дечијег вртића „Дечија Радост“ Лебане,
  3. Предлог Решења о разрешења и именовању чланова школског одбора Гимназије у Лебану,
  4. Разматрање Извештаја Анкетног одбора,
  5. Предлог Одлуке о организацији и раду општине Лебану, ЈП, ЈУ и других организација чији је оснивач општина Лебане за време ратног и ванредног стања,
  6. Предлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у општини Лебане за време ратног или ванредног стања,
  7. Одборничка питања.

Овом приликом усвојене су све тачке Дневног реда, са већином од 18 гласова одборника, 3 одборника нису гласала.

ПОДЕЛИТЕ.