Oдржана девета седница СО Лебане

0

Јутрос је одржана је девета редовна седница Скупштине општине Лебане. Из епидемиолошких разлога заседано је у холу Дома културе од 8 часова. На седници је било 28 одборника, од укупно 31, пред којима се нашла 21 тачака Дневног реда.

Дневни ред:

 1. Утврђивање престанка функције заменику секретара Скупштине општине Лебане, Николи Цветковићу, дипломираном правнику из Пертата;
 2. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лебане за 2021. годину;
 3. Предлог Одлуке о усвајању почетног ликвидационог биланса Јавног  комуналног предузећа „Имовина“  Лебане – у ликвидацији;
 4. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине Лебане за 2020. годину;
 5. Предлог Програма о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане и прибављање у јавну својину општине Лебане за 2021. годину;
 6. Предлог Одлуке о постављању монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина;
 8. Предлог Одлуке о ослобађању угоститељских објеката од плаћања накнаде за коришћење површине јавне намене за летње баште у 2021. годину.
 9. Предлог Одлуке о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане;
 10. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину Дома културе „Радан“ Лебане;
 11. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане;
 12. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину Спортско рекреативног центра Лебане;
 13. Предлог Одлуке о усвајању Извештај о раду Центра за социјални рад Лебане, извештај о раду дневног боравка за децу са сметњама у развоју, извештај о раду Службе за помоћ у кући, и финансијског извештаја за 2020. годину Центра за социјални рад Лебане, са предлогом за ангажовање екстерне ревизије;
 14. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду и финансијског извештаја за 2020. годину Туристичке организације општине Лебане;
 15. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП „Комуналац“ Лебане;
 16. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП „Водовод“ Лебане;
 17. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане;
 18. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду за 2020. годину ЈП „Лебане“ Лебане;
 19. Предлог Решења о утврђивању престанкa мандата члановима Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Лебане;
 20. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општине Лебане;
 21. Одборничка питања.

Све тачке Дневног реда, овом приликом усвојене су већином гласова одборника.

ПОДЕЛИТЕ.