Одржана 6. седница Општинског већа општине Лебане

0

Са почетком од 8 часова јутрос је одржана 6. седница Општинског већа општине Лебане са Дневним редом од 20 тачака.

На почетку седнице разматран је предлог о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије консолидованог завршног рачуна буџета општине Лебане за 2023. годину.

У наставку су дате сагласности на Статут Дома културе „Радан“ и Статут Библиотеке „Бранко Радичевић“.

Усвојени су извештаји о раду за 2023. годину и финансијски извештаји ЈП „Лебане“ и ЈКП „Ветеринарска станица“ и дата је сагласност о расподели добити ЈП „Лебане“ из Лебана.

На послетку је утврђен предлог одлуке о покретању поступка ликвидације ЈКП „Ветеринарска станица“- оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници регистра привредних субјекта, као и предлог решења о престанку функције в.д.директора овог предузећа.

Данашњом седницом председавао је заменик председника општине Лебане Горан Лазаревић, а све тачке Дневног реда усвојене су већином гласова већника.

ПОДЕЛИТЕ.