Одржана 13. седница Општинског већа

0

Данас 01. априла 2021. године, у скупштинској сали општине Лебане одржана је 13. седница Општинског већа. Седницом са 18 тачака дневног реда, председавао је председник општине Лебане, Иван Богдановић.

На Дневном реду биле су следеће тачке :

  1. Разматрање предлога одлуке о првој измени Плана јавних набавки за 2021.год,
  2. Разматрање Предлога одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна општине Лебане за 2020.год,
  3. Разматрање Предлога програма програма о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане и прибављању у јавној својини општине Лебане за 2021.год,
  4. Разматрање Предлога одлуке о постављању монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене,
  5. Разматрање Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању накнаде за коришћење јавних површина,
  6. Разматрањер Предлога одлуке о уређењу саобраћаја на територији општине Лебане,
  7. Разматрање Извештаја Комисије за контролу и оправданост утрошених средстава додељених спортским клубовима у 2020.год,

У наредним тачкама разматрани су Извештаји о раду и Финансијски извештаји за 2020.год Спортско-рекреативног центра, Библиотеке Бранко Радичевић, Дома културе Радан, ТОOЛ и Центра за социјални рад Лебане.

Такође су разматрани и Извештаји о раду за 2020.год ЈКП Ветеринарска станица, Водовод, Комуналац и ЈП Лебане из Лебана.

17. Разматрање захтева Милошевић Горана из Шилова, за новчану помоћ ради превазилажења тешке ситуације у којој се нашао услед пожара,

18. Текућа питања

На овој седници усвојене су све тачке дневном реда гласовима већника.

ПОДЕЛИТЕ.