Одлука о укидању ванредног стања

0

На основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
о укидању ванредног стања

  1. Укида се ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.
  2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. РС број 19.

У Београду, 6. маја 2020. године

Нaродна скупштина Републике Србије
Председник,
Маја Гојковић, с.р.

ПОДЕЛИТЕ.