Обавештење за кориснике права на дечији додатак

0

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број 53- 2787/2020 од 24.03.2020. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставило је обавештење Општинској управи Лебане и у вези са тим обавештавамо све кориснике права на дечији додатак, накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и на остале накнаде по прописима из области финансијске подршке породице са децом којима истиче право 15.03.2020.године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права ПРОДУЖАВА се даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Обавештење за кориснике права на дечији додатак

ПОДЕЛИТЕ.