ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

0

Скупштина општине Лебане донела Одлуку о приступању израде Статута општине Лебане и именовању комисије за израду Статута 02 број 02-371 од 05.11.2018. год.

Kомисија је израдила нацрт Статута општине Лебане и исти се ставља на јавни увид објављивањем на интернет презентацији општине Лебане, средствима јавног информисања као и на огласној табли општине Лебане.

Јавни увид трајаће у периоду од 27.11.2018. године до 06.12.2018. године.

Јавна расправа о нацрту Статута Општине Лебане одржаће се 07.12.2018. године у 10 часова у великој сали општине Лебане.

Позива се сва заинтересована јавност да узме учешће у изради Статута општине Лебане, да своје примедбе, предлоге и мишљења на нацрт Статута општине Лебане достави Комисији за израду нацрта Статута на адресу ул. Цара Душана 116. 16230 Лебане, или на емаил адресу skupstina@lebane.org.rs, у периоду трајања јавног увида.

Комисија ће након спровођења јавне расправе изради и утврди коначан текст нацрта Статута општине Лебане и достави Општинском већу општине Лебане на утврђивање предлога Статута.

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА СТАТУТА

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александар Стојановић

ПОДЕЛИТЕ.