Списак малопродајних објеката који настављају са радом дана 24.04.2020.

0

Власници малопродајних објеката на територији општине Лебане који су се обратили захетвом ОШВС у општини Лебане и добили дозволу за рад на основу Закључка 01 Број 217-24 од 26.03.2020.године, Закључка 01 Број 217-30 од 03.04.2020.године, Закључка 01 Број 217-36 од 09.04.2020.године и Закључка 01 Број 217-57 од 16.04.2020.године настављају са радом дана 24.04.2020. године (петак) од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година и то:

 1. СТР „Брзак“, Војводе Путника 116, Лебане
 2. Т.Р.Вемдис+, Партизанска 12, Бошњаце
 3. ДОО АБЦ Трговина Лесковац, Цара Душана 55, Лебане
 4. Трговина Нисић, Цара Душана 51, Лебане
 5. СТР „ДМД“ Марковић, Цара Душана, 195 Лебане
 6. Златан Траг Трговина, Цара Душана бб, Лебане
 7. Златан Траг Трговина, Бошњаце
 8. ТЗМР Месара ,РОШТИЉ-СО“ Лебане
 9. Продавница „Стеко“ ДОО Лебане, Раданска 81 и
 10. Продавница „Стеко“ ДОО Коњино
 11. СТП и УР „Шарић“ Лебане, ул. Цара Душана,
 12. СТП и УР „Шарић, Бошњаце и
 13. Апотека Ана, Лебане, ул. Цара Душана
 14. Апотека „Вепи“ Цара Душана бр. 31, Лебане

На основу поднетих захтева од 21.04.2020.године врши се допуна за следеће правне субјекте:

 1. СТР „Брзак“, радња бр. 2, Лебане

II Сви малопродајни објекти на територији општине Лебане који су добили дозволу за рад ажурирану од стране Министарсгва трговине, туризма и телекомуникације настављају са радом дана 24.04.2020.године (петак) од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година, и то:

 1. Златан Траг, Бошњаце, ул. Иве Лоле Рибара бб,
 2. Аман, Лебане, ул. Бранка Радичевића бр. 6
 3. Златан Траг, Лебане, ул. Цара Душана бб,
 4. АБЦ ДОО; Лебане, ул. Цара Душана бр. 55
 5. ИМ „Бифтек“ Ниш, Лебане, ул. Цара Душана бр. 106

Полицијској станици биће прослеђен списак малопродајних објеката који су добили дозволу за рад команданта ОШВС у напред наведеном временском термину, како би уз довољан број полицијских службеника обезбедили несметан рад и функционисање малопродајних објеката.

Списак малопродајних објеката који настављају са радом дана 24.04.2020.

ПОДЕЛИТЕ.