Продавнице које раде суботом од 04 до 07 часова

0

Власници малопродајних објеката на територији општине Лебане који су се обратили захтeвом ОШВС у општини Лебане и добили дозволу за рад на основу Закључка 01 Број 217-24 од 26.03.2020. године настављају са радом и то суботом од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година и то:

  1. СТР „Брзак“, Војводе Путника 116, Лебане
  2. Т.Р.Вемдис+, Партизанска 12, Бошњаце
  3. ДОО АБЦ Трговина Лесковац, Цара Душана 55, Лебане
  4. Трговина Нисић, Цара Душана 51, Лебане
  5. СТР „ДМД“ Марковић, Цара Душана,195 Лебане
  6. Златан Траг Трговина, Цара Душана бб, Лебане
  7. Златан Траг Трговина, Бошњаце

На основу поднетих захтева од 30.03.2020. године и 03.04.2020. године врши се допуна за следеће правне субјекте:

  1. ТЗМР Месара „РОШТИЉ-С0“ Лебане
  2. Продавница „Стеко“ ДОО Лебане, Раданска 81 и
  3. Продавница „Стеко“ ДОО Коњино

Сви малопродајни објекти на територији општине Лебане који су добили дозволу за рад ажурирану од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникације настављају са радом суботом од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година.

Полицијској станици биће прослеђен списак мапопродајних објеката који су добили дозволу за рад команданта ОШВС у напред наведеном временском термину, како би уз довољан број полицијских службеника обезбедили несметан рад и функционисање малопродајних објеката.

ПОДЕЛИТЕ.