Jавна расправa o Нацрту Одлуке о буџету општине Лебане за 2019. годину

0

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм јавне расправе је следећи:

Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Лебане за 2019.годину ( у делу планирања инвестиција).

Јавни увид трајаће у периоду почев од 07.12.2018. године до 14.12.2018. године.

Јавна расправа о нацрту буџета општине Лебане за 2019. годину одржаће се 14.12.2018.године у великој сали општине Лебане у периоду од 10,00 до 11,оочасова.

Позивају се грађани, као и сва заинтересована јавност да доставе предлоге, сугестије, своја мишљења као и коментаре у писаном  облику на адресу: Одељење за привреду,пољопривреду, водопривреду и финансије општине Лебане ул. Цара Душана 116., 16230 Лебане, или на емаил адресу: finansije@lebane.org.rs периоду трајања јавног увида, a најкасније до 14.12.2018.године.

Јавну расправу организује и спроводи Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије општине Лебане.

Након завршетка расправе Одељење за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије општине Лебане сачиниће коначан нацрт Одлуке о буџету општине Лебане за 2019. годину и доставиће га надлежним органима на усвајање.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊАЖаклина Здравковић

ПОДЕЛИТЕ.