Истраживање ставова учесника у саобраћају

0

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије је 2014. године реализовала прво национално истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и рзицима у друмском саобраћају. Истражени су ставови у вези са употребом сигурносних појасева, вожњом под утицајем алкохола, прекорачењем брзине, у вези са кажњавањем учесника у саобраћај и др. У циљу праћења промена ставова и ажурности података у току 2017. године поново се реализује истраживање ставова учесника у саобраћају у Републици Србији. У складу са тим, у току је реализација пројекта истраживање ставова учесника у саобраћају, коју за потребе Агенције за безбедност саобраћаја реализују МХМ-пројект д.о.о. Нови Сад и Факултет техничких наука Нови Сад.

Ставовима становништва о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају се у земљама Европске уније даје велики значај, када је у питању анализа тренутног стања безбедности саобраћаја и планирaње будућих мера и активности за унапређење стања безбедности саобраћаја. Досадашња истраживања на овом пољу су показала да већина учесника у саобраћају зна да је одређено понашање у саобраћају небезбедно или законски недозвољено, али има погрешан став о томе. Чести су случајеви да учесници у саобраћају сматрају да неће довести у опасност себе и друге учеснике ако се понашају небезбедно у саобраћају или не поштују позитивне законске одредбе и сл. Због тога је важно истражити ставове становништва и уочити које су области најургентније, када је у питању превентивно деловање и промена свести становника о значају безбедног учешћа у саобраћају.

Како би се добили што поузданији подаци потребно је да се испита што већи узорак становништва и да се обухвати становништво сваке локалне самопураве на територији Републике Србије. Стога вас молимо да пружите подршку и узмете активно учешће у овом истраживању.

У прилогу je линк са online Упитником, који је сачињен за потребе истраживања и који је потребно да попуни што већи број становника. Предлажемо да линк са Упитником објавите на сајту Ваше локалне самопураве, на фејсбук страници Вашег Савета и на другим интернет страницама где сматрате да приступа велики број грађана из Ваше локалне самоуправе и да Упитник, по могућству, пошаљете што већем броју лица како би исти попунили.

Према плану израде Пројекта, предвиђено је да се анкетно истраживање (попуњавање Упитника) спроведе до краја августа месеца, па вас у складу са тим, молимо да се придржавате ових рокова. Обавештавамо Вас, такође, да ћемо Вам краја 2017. године, а након завршетка пројекта, доставити најважније резултате овог истраживања, које можете користити за планирање кампања превентивно-промотивних активности у Вашој локалној самопурави, а све у циљу смањења страдања стновништва у саобраћају.

Online Упитник је доступан путем следећег линка:
https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

ПОДЕЛИТЕ.