Интезивни радови на уређењу водотока

0

Ради превенције изливања корита реке Јабланице, у сарадњи са ЈВП „Србија Воде“ , ЈП „Лебане“ је за потребе израде пројеката уређења водотокова  на територији Општине Лебане извршило геодетска снимања, израду геодетских подлога и одрађени су почетни профили и то за:

1.Канал у Цекавици и Тогочевцу у дужини од 3.5км.
2.Дела реке Јабланице у Шилову у дужини од 1.1км.
У наредном периоду се планира почетак радова на поменутим деоницама како би кишну сезону и велике падавине дочекали спремни, и да би мештанима наше Општине који се баве пољопривредом осигурали њихова имања која се налазе уз сам водоток реке Јабланице .

ПОДЕЛИТЕ.