Додељен уговор за реконструкцију ромског насеља

0

Немачка организација Help-Hilfe zur Selbsthilfe e. V. доделила је општини Лебане уговор о радовима за реконструкцију 35 станова у ромском насељу „Јабланица„ а све у оквиру пројекта „Побољшање животног стандарда у ромским насељима“, финансираног од стране Европске уније преко Владе Републике Србије-Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства финансија-Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Уговор укључује адаптацију и реконструкцију 7 објеката са 35 стамбене јединице у ромском насељу „Јабланица„ у општини Лебане, а чијом реализацијом ће се унапредити услови живота у ромским породицама које су смештене у овим подстандардним ромским насељима.
Вредност напред наведеног уговора, а која обухвата директне трошкове на реконструкцији ромског насеља у општини Лебане је 175.000,00 евра према усвојеном буџету.

Тендерска документација за радове на реконструкцији ромског насеља Јабланица у општини Лебане објављена је на интернет страници:

http://help-serbia.org.rs/rsvpmaker-type/open-tenders-list?lang=sr

Рок за достављање понуда је 26.септембар 2017.године до 12:00 сати .
Све додатне информације, разјашњења и питања могу се добити на напред поменутој интернет страници.

ПОДЕЛИТЕ.