8. седница Општинског већа

0

На јуче одржаној 8. седници Општинског већа, већници су рзматрали предлог одлуке о одобравању стручног оспособљавања незапослених лица за самостални рад у струци са територије општине Лебане, са средњом, вишом и високом стручном спремом, сагласно са Локалним акционим планом запошљавања за 2015. годину. 

Такође, разматрао се и предлог измене програма постављања мањих монтажних и других покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Лебане, датог од стране ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Лебане, као и иницијатива овог предузећа за доношење правилника о поступку  доношења и садржини програма уклањања објеката.

Формиран је Савет за безбедност саобраћаја општине Лебане. На челу Савета биће председник општине Лебане Горан Јањић, а остали чланови Савета су, Јовица Стојилковић – члан већа, Игор Миљковић – начелник Полицијске станице у Лебану, Бранко Дојчиновић – руководилац одељења за урбанизам ОУ-е, Срђан Стојилковић – директор ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“, испред истог предузећа Зоран Здравковић- саобраћајни инжењер, Горан Михајловић – директор Дома здравља Лебане, Драган Јовић –  директор основне школе „Вук Караџић“ и Срђан Миленковић –  директор средње школе „Вожд Карађорђе“.

8-sednica

Разматрала су се два извештаја ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“  и то, извештај по питању санације пута у МЗ Нова Топола као и извештај са терена везан за изградњу секундарног крака фекалне канализације у МЗ Пертате.

Усвојен је предлог Центра за социјални рад за одобрењем повећања броја радних сати, на годишњем нивоу, радно ангажованим лицима која се налазе у стању социјалне потребе, и то од 250 на 350 сати.

Већници су разматрали још два записника, записник комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пословног бифеа „Радан“ у Лебану о спроведеној лицитацији дана 26.06.2015. године, по огласу о јавном надметању и записник са лицитације спроведене од стране комисије за спровођење поступака јавног надметања за давање на повремено коришћење површина јавне намене на територији општине Лебане.

На овој седници прихваћен је захтев за финансирање Туристичког кластера раданског подручја „Радан кластер“,  захтев Удружења жена „Ружа“ за доношењем одлуке о суоснивању Социјалног предузећа и захтев истог удружења за доношењем одлуке о допунском финансирању пројекта „Помоћ самачким старачким домаћинствима“.

На крају седнице, одобрена су новчана средства за реализацију пројекта на уређењу црквеног дворишта у Бошњацу.

 

ПОДЕЛИТЕ.