2. седница Општинског већа

0

На другој седници општинског већа, одржаној данас , на дневном реду  на разматрање нашао се захтев „PWW Leskovac“ , за давање сагласности за потписивање Анекса Споразума о начину фактурисања депоновања смећа, између општине Лебане и „PWW Leskovac“, као и Предлог за давањем овлашћења начелнику општинске управе Лебане да може у име општине Лебане, у својству инвеститора, подносити захтеве надлежним органима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребну дозволу.

Начелник општинске управе Радивоје Павловић потсетио је да је са PWW -ом још 2007. године закључен основни уговор, с обзиром да је општина имала проблем за одлагање смећа. 

„Прошле године из овог предузећа тражили су повећање са 3,5%, али смо се договорили да им одобримо повећање за 1,9%“, каже Павловић.

На овој седници , највили су да ће грађани до краја фебруара добити нове канте за одлагања смећа.

2-sednica-ov

 

ПОДЕЛИТЕ.