Субвенције за квалитетна приплодна грла

0

Субвенције за квалитетна приплодна грла прописане су правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла. Према овом правилнику субвенције за квалитетна приплодна грла остварују се за :

 1. квалитетне приплодне млечне краве,
 2. квалитетне приплодне овце и козе,
 3. квалитетне приплодне крмаче,
 4. родитељске кокошке тешког типа,
 5. родитељске кокошке лаког типа,
 6. родитељске ћурке,
 7. квалитетне приплодне матице риба шарана
 8. квалитетне приплодне матице риба пастрмке

Право на субвенције за квалитетна приплодна грла имају :

 1. правно лице,
 2. предузетник и
 3. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Захтев за подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла подноси се за сваку календарску годину Управи за аграрна плаћања у следећим терминима:

1) од 20. маја до 15. јула текуће године – за грла укључена у производњу у периоду од 1. јануара до 30. јуна календарске године;
2) од 1. септембра текуће до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу од 1. јула до 31. децембра календарске године.

Уз захтев се подноси извод из главне матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране одгајивачке организације.

ПОДЕЛИТЕ.