Од када важе рачуни за регресирање ђубрива и када се подноси захтев за подстицаје намењен тову стоке?

0

Због све више питања упућених нашем порталу, појаснићемо тренутно два
питања која најчешће добијамо од пољопривредника.
Од када важе рачуни за ђубриво?

Рачуни за ђубриво важе ако су издати од 16. новембра претходне године до
30. септембра текуће године.
Регрес по хектару износи до 2.000 динара.

Термин за подношење захтева за регресирање ђубрива је од 03. маја до 30.
септембра текуће године.
Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у
Службеном гласнику број 40/14 није променила у делу у којем се
дефинише износ регреса по килограму ђубрива, потребна количина ђубрива
по хектару је 200 кг уколико се планира остварити максимални подстицај
од 2000 дин/ха.
Регрес по једном килограму ђубрива је остао на нивоу од 10 дин/кг.

Када се подносе захтеви за подстицаје за тов стоке?

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за
остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња,
тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра
текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена
у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра
текуће календарске године.
Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов
јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за
откупљена грла оверена
од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора и копија уверења
о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског
инспектора.

Уколико сте предали стоку у периоду од 01.01.2016. год. до 30.09.2016.
године и нисте поднели захтев
Управи за аграрна плаћања за ту стоку до 15.10.2016. године, те
пријемнице фактички више не вреде за подстицаје и
уколико и пошаљете захтев у Управу за аграрна плаћања, он ће бити
одбијен.

Уколико сте предали товну стоку у периоду 01.10.2016. год. до
31.12.2016. године, захтев за подстицаје подносите Управи за аграрна
плаћања до 15.10.2017. године.

ПОДЕЛИТЕ.