Повећање прилика зазапошљавање сезонских радника

0

НАЛЕД узподршку Немачке развојне сарадње и у сарадњи са ресорним министарствима спроводи  пројекат “ Повећање прилика зазапошљавање сезонских радника” у оквиру које г се организују обуке закоришћење портала www.sezonskiradnici.gov.rs намењене првенствено запосленима у сервисним центрима у јединицама локалних самоуправа и послодавцима из области пољопривреде.

НАЛЕД у сарадњи са општином Лебане oдржaћe oбуку Aнгaжoвaњe сeзoнских рaдникa у пoљoприврeди: нoви зaкoнски oквир и on-line систем зa приjaву рaдникa у четвртак, 4. Априла од 10.00 до 12.30 часова.

Том приликом биће представљен електронски систем за пријављивање сезонских радника у пољопривреди односно портал www.sezonskiradnici.gov.rs. Сви радници пријављени преко тог портала имају право на пензијско и инвалидско осигурање, као и осигурање у случају повреде на раду.

Учeшћe нa oбуци je бeсплaтнo.

ПОДЕЛИТЕ.