Почетна цена пољопривредног земљишта територији општине ЛЕБАНЕ

0

На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон),
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ЛЕБАНЕ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине ЛЕБАНЕ које је обухваћено Годишњим
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
ЛЕБАНЕ за 2020. годину за давање у закуп донела је :

ЗАКЉУЧАК

Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ЛЕБАНЕ у првом кругу за укупно 351 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине ЛЕБАНЕ за 2020. годину и планираних за давање у закуп
по класама и културама, и то:

Закључак о ценама пољопривредног земљишта

ПОДЕЛИТЕ.