Асфалтирање улица у Општини Лебане

0

„Асфалтирање улица у: Коњину, Ждеглову, Ћеновцу, Војловцу, Тогочевцу, Бошњацу: «Вук Каранић» и «Мијат», Пертату «Стојан ЈБубић», Шуману «Наставак нрема Ђорђннцима, Лебану: «Свеги Никола», «Сгеван Синђелић», «Ћурђевданска», «Бојничка», «Цара Душана», «Танаска Рајића», «Пут до ловачког дома», «Прилаз кривачком гробл»у» и «Паркинг у улици Ннколе Тесле».

Одлука о обустави поступка 23.05.2016. год.

Обаавештење 07.06.2016. год.

ПОДЕЛИТЕ.