Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације – Партија I

0

„Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације”

Партија I: кафа, шећер и чај;

Документа:

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору 28.07.2016.

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 21.07.2016.

ПОДЕЛИТЕ.