УПОЗОРЕЊЕ ГРАЂАНИМА

0
 • Забрањено јe ложењe отвороне ватре у шуми и на удаљености од 200 метара од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у складу са прописаним мерама заштите од пожара.
  (чл. 46. Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр.П 1/2009, 20/2015 и 87/2018)
 • Привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан је да преузме посебне мере заштите стрних усева од пожара (чл. 49. Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)
 • Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.
 • Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у складу са посебним прописом. (чл. 50. ст.1 Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)

 

 • Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, прекршајном пријавом,
  – ако ложи отворену ватру у шуми на удаљености од 200 метара од руба шуме
  (чл. 84. ст.1. тач. 2 Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)
 • Новчаном казном у износу од 10.000 казниће се за прекршај физичко  лице, ако спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на  отвореном простору.
  члан 84 задњи став. Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)
 • Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, прекршајном пријавом,
  – ако за време жетве не предузме посебне мере заштите стрних усева од пожара
  (чл. 84. ст.1. тач. 4. и члан 82 ст.1 тач. 23 Закона о заштити од пожара – „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ

ПОДЕЛИТЕ.