Термини плаћања јавних прихода

0

Општинска Управа општине Лебане обавештава обвезнике плаћања јавних прихода о терминима за измирење обавеза.Накнада се врши квартално у року до 45 дана од дана почетка квартала и то :

  • 15.02.2018.године – први квартал
  • 15.05.2018.године – други квартал
  • 15.08.2018. године – трећи квартал
  • 15.11.2018.године – четврти квартал

Уколико се измири износ главног дуга (главнице) према изворним јавним приходима и то:

-Порез на имовину физичких лица;

-Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине;

-Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и

-Порез на имовину правних лица.

На основу скупштинске Одлуке о  отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода вршиће се отпис камате до 31.12.2018.године.Молимо обвезнике да свој главни дуг (главницу) измире у предвиђеним кварталним роковима. Захтев за отпис камате, уз доказ о уплати подноси се у просторијама Локалне пореске администрације канцеларија бр.4

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

 

ПОДЕЛИТЕ.