Презентација нацрта Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“

0

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне „Шуманка“ у Лебану, Одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне становања средње густине Б3 „Кривача“ у Лебану и Одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне становања високе густине А1 „Јаруге“ у Лебану одржаће се:

  1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ШУМАНКА“;
  2. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ Б3 „КРИВАЧА“;
  3. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ СТАНОВАЊА ВИСОКЕ ГУСТИНЕ А1 „ЈАРУГЕ“.

У складу са члановима 54.-59. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“, бр.64/2015), нацрт Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“ биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова у сали Скупштине општине Лебане, ул. Цара Душана бр.116. У складу са чланом 60. став 2. Правилника о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“, бр.64/2015), надлежни орган Општинске управе, општине Лебане у сарадњи обрађивачем планова Урбополис Д.О.О. из Београда, организује јавну презентацију нацрта Планова детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“, у сали Скупштине општине Лебане дана 08.12.2017. године у 11.00 часова.

Општинска управа Лебане, Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове спроводи оглашавање односно стара се о излагању материјала планова.

Физичка и правна лица примедбе и сугестије на припремљене нацрте Планова могу доставити у писаној форми, на писарници Општинске управе или поштом Општинској управи Лебане, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове, ул. Цара Душана бр. 116, 16230 Лебане, са назнаком „ЗА ШУМАНКУ, КРИВАЧУ И ЈАРУГЕ“, или у електронској форми на е-mail: urbanizam@lebane.org.rs, у току трајања јавног увида од 30 дана, закључно са 18.12.2017. године.

Неопходни материјал за јавни увид о Плановима детаљне регулације „Шуманка“, „Кривача“ и „Јаруге“ можете преузети на web страни општине Лебане на следећем линку: www.lebane.org.rs.
Свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, стручна служба испред носиоца израде Планова пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима.

По завршеном јавном увиду носилац израде планског документа припремиће извештај по обављеном јавном увиду, који ће се усвајати на јавној седници Комисије за планове општине Лебане, 19.12.2017. године у 11 сати, којој могу присуствовати физичка и предстваници правних лица, који су поднели примедбе у току јавног увида.

ПОДЕЛИТЕ.