ОБАВЕШТЕЊЕ: Доставa завршног извештајa о реализацији програма

0

Обавештавају се удружења грађана (носиоци одобрених програма), која су у 2017. години користила средства из буџета општине Лебане, а која још увек нису доставила извештај, да су у обавези да Општинском већу општине Лебане доставе завршни извештај о реализацији програма са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава најкасније до 19.02.2018. године.

Удружењима која не доставе завршни извештај за 2017. годину, не могу се додељивати средства из буџета општине Лебане по новим конкурсима и за нове пројекте.

НАПОМЕНА: Наративни и финансијски извештај о реализацији програма за 2017. годину, можете преузети на званичној интернет презентацији општине Лебане www.lebane.org.rs.

Наративни и финансијски извештај

ПОДЕЛИТЕ.