Jавну расправa – Нацрт Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030.

0

Нацрт Плана развоја општине Лебане за период од 2023. до 2030. године (у даљем тексту: Нацрт Плана развоја), даје се на јавну расправу од 25.11.2022. године до 10.12.2022. године.

Јавна презентација Нацрта Плана у форми округлог стола одржаће се дана 25.11.2022.године, са почетком у 10:00 часова у сали Скупштине општине Лебане.

Позивају се грађани, привредници, предузетници, представници општинске управе, стручњаци ангажовани у администрацији, јавним институцијама, јавним предузећима, установама, организацијама цивилног друштва и остали представници из јавног, приватног, цивилног сектора и научно-истраживачког сектора (у даљем тексту: учесници јавне расправе) да учествују у јавној расправи о Нацрту Плана развоја.

У току трајања јавне расправе учесници јавне расправе могу у писаној форми доставити своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Плана развоја.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се општини Лебане путем електронске поште на e-mail адресу: planrazvoja@lebane.org.rs  или поштом на адресу „Општина Лебане ул. Цара Душана 116, 16230 Лебане, Србија„, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Плана развоја  Лебане за период од 2023. до 2030. године“ најкасније до 23:59 часова 09.12.2022. године.

Примедбе, предлози и сугестије подносе се искључиво у писаној форми на обрасцу датом у Прилогу 1 (Образац за пријаву предлога, примедби и сугестија) који је прилог саставни део овог Јавног позива.

Прилози :

 

ПОДЕЛИТЕ.