Ипа II: Прекогранична сарадња

0

Запошљавамо кадрове у оквиру пројекта „Сарај и Лебане заједно за зелени туризам – ЗЕЛЕНА ТУРА“. Ово је 18-месечни прекогранични пројекат који финансира Програм прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2016-2020 у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), издвајања 2018, 2019. и 2020. године (Референца: ЕуропеАид/173818/ ИД/АЦТ/Мулти.

Партнери на пројекту, поред носиоца, Општина Сарај (Северна Македонија) су Општина Лебане (Србија) и ОЦД ЗИП Институт (Скопље, Северна Македонија).Укупни циљ овог пројекта је унапређење туристичког понуда и развој заједничких одрживих туристичких производа и дестинација у Сарају и Лебану Специфични циљ: (1) Повећана туристичка понуда, производи и дестинације (2) Промовирана видљивост културно-историјских и природних ресурса и одабраних дестинација”.

Logistic Project Officer Job Announcement

ПОДЕЛИТЕ.