2. седница Општинског Већа

0

Дана 08. јуна 2016.  са почетком од 9 сати, одржана је 2. по реду седница Општинског Већа  Општине Лебане на којој је разматран Буџет општине Лебане за 2015. годину и исти је дат на усвајање СО Лебане.

На данашњој седници Општинског већа донето је и решење о постављењу Општинског правобраниоца општине Лебане и за истог је именован Радивоје Павловић дипломирани правник из Лебана.

Такође је разматран и усвојен  предлог Ј.У.”Ветеринарска станица” Лебане за решавањем проблема паса луталица на територији општине Лебане, са Нацртом уговора. Дата је сагласност Начелнику ОУ Лебане за потписивање истог.

Разматран је предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним и комуналним таксама општине Лебане, исти је усвојен и дата је такође сагласност СО Лебане за доношењем  исте.

Због материјално економске ситуације, смањене су локално-еколошке таксе за летње баште за 50%.

ПОДЕЛИТЕ.