Јавни конкурс за попуњавање радних места

0

Република Србија
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
01 Број 112-70
Дана: 04.06.2020.године
Л е б а н е

На основу чл. 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2018-др Закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радног места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/16), Закључке Министарства државне управе и локалне самоуправе Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-10841/2019, Закључка 51 Број 112-13039/2019 од 26.12.2019.године и Закључак 51 број 112-1914/2020-2 од 28.02.2020.године, Кадровског плана општине Лебане за 2020. годину 02 Број 02-262 од 31.12.2019.године („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 40/2019), Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-3 од 31.12.2019. године, Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-9 од 31.01.2020.године и Измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Лебане 01 Број 02-76 од 02.03.2020.године  Општинска управа општине Лебане оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Орган у коме се радно место попуњава:

Општина Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане и  МК Бошњаце

ПОДЕЛИТЕ.