Јавни конкурс за попуњавање радних места

0

Општинска управа општине Лебане оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I

Орган у коме се радно место попуњава:

Општина Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане

II

Радна места која се попуњавају:

  1. Возач моторног возила, у звању: Намештеник, 1 извршилац
  2. Канцеларијски административно-технички послови аналитике, у звању: Референт, 1 извршилац.
  3. Послови ликвидатуре, у звању сарадник: Сарадник, 1 извршилац

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 08.12.2020.

ПОДЕЛИТЕ.