Јавни конкурс за попуњавање радних места

0

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Орган у коме се радно место попуњава:

Општина Лебане, Општинска управа, Цара Душана 116, 16230 Лебане

ПОДЕЛИТЕ.