Седница Скупштине општине ЛЕБАНЕ у уторак

0

Председник Скупштине општине Лебане, Бобан Пејић, сазвао је седницу Скупштине за уторак 05.01.2021.године. Шеста седница Скупштине општине Лебане, по хитном поступку, биће одржана у великој сали Дома културе од 13 часова уз присуство медија.

Овом приликом пред одборницима наћи ће се следеће тачке дневног реда:

  1. Предлог Одлуке о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ а.д Београд,
  2. Предлог Одлуке о   усвајању   Програма   локалног   економског  развоја   општине Лебане за 2021. годину,
  3. Предлог Решења о давању сагласности на потписивање Уговора о регулисању међусобних   односа   у   вези   пружања   услуга   обављања   послова   из   области делатности   стручног   надзора   над   путевима   и   улицама,   јавне   расвете   и сигнализације, Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања   послова   из   области   архитектонске   делатности   и   Уговора   о регулисању међусобних  односа  у  вези  пружања услуга  обављања  послова из области   делатности   уређивања   грађевинског   земљишта   између   ЈП   „Лебане“ Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  4. Предлог Решења о давању сагласности на потписивање уговора о одржавању гробља   и   капеле,   о   уређењу   и   одржавању   зелених   површина   и   заштити комуналних објеката и одржавању чистоће на површинама јавне намене између ЈКП „Комуналац“ Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  5. Предлог Решења о   давању   сагласности   на   потписивање   уговора   о   текућем одржавању   атмосферске   канализације   у   Лебану   и   уговора   о   одржавању водоводних   шахти   и   бунара  повезаних   на  магистрални  цевовод   и   целокупне мреже између ЈКП „Водовод“ Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  6. Предлог Решења о   давању   сагласности   на   потписивање   уговора   о   техничко пословној сарадњи зоохигијене између ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ и општине Лебане за 2021. годину,
  7. Одборничка питања.
ПОДЕЛИТЕ.