Оглашена продаја хотела „Царичин град“

0

Данас је Републичка дирекција за имовину Републике Србије огласила продају хотела „Царичин град“ у Лебану са следећим условима пријављивања :

  • Рок за преузимање упутства за понуђаче од 20. априла до 3. маја сваког радног дана од 9 до 14 часова у просторијама Републичке дирекције за имовину,
  • Учесник који преузме Упутство за понуђаче дужан је да до 3. маја 2023. године уплати депозит за учешће у поступку у висини од 47.253,30 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате,
  • Право учешћа имају правна и физичка лица, која доставе уредно попуњену, потписану  и оверену печатом писану понуду достављену најкасније до 5. маја 2023. године,
  • Отварање понуда извршиће се комисијски дана 9. маја 2023. године,
  • Површина објекта  који се продаје је 3.516m², на катастарској парцелли бр. 901 КО Лебане површине 88а 21m².

Све информације се налазе на следећем линку:

https://www.rdi.gov.rs/doc/oglasi/2023/Oglas-br16.pdf

ПОДЕЛИТЕ.