Oбавештавањe Електродистрибуцијe Лесковац

0

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“,Огранак „Електродистрибуција Лесковац“, погон Лебане, обавештава своје купце са подручја општина Лебане, Бојник, Медвеђа и територије Житног Потока, да је у четвртак 13 .септембра 2018. године у времену од 08°° до 1600 сати због ревизије ТС 110/35 кУ “Јабланица “ и 110 кУ далековода, приморана да искључи напон свим корисницима дистрибутивног система са подручја отитина Лебане, Бојник, Медвеђа и територије Житног Потока, сем корисницима дистрибутивног система који се електричном енергијом напајају из ТС 35/10 кУ „Ждеглово“, т.ј. купцима у насељима: Коњино, Ждеглово, Лугаре, Велико Војловце, Доње Врановце, Мало Војловце, Цекавица, Тогочевце, Ћеновац, Пертате и Бошњаце.

„Електродистрибуција Лесковац“, погон Лебане, се овом приликом извињава свим својим корисницима дистрибутивног система који ће због планираних радова остати без напона.

РУКОВОДИЛАЦ ПОГОНА ЛЕБАНЕ
Александар Димитријевић, дипл.ел.инж.

ПОДЕЛИТЕ.