Европска повеља о родној равноправности

0

На последњој одржаној, 27. седници Скуштине општине Лебане, усвојена је Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу. Европска повеља о родној равноправности, коју је потписало више од 1260 градова у Европи ( четири општине у Србији), јесте документ који даје јасан преглед свих области рада локалне власти у којима је неопходно уважити принцип једнаких могућности.

Тиме, је  општина Лебане ушла  у ред општина којима је родна равноправност постала једна од важнијих принципа рада.

27-sednica

„Родна равноправност биће уграђена у све локалне политике са циљем да се у будућности створе једнаки услови за жене и мушкарце“, рекала је за званичну презентацију општине Лебане, председница комисије за родну равноправност Весна Јовић.

Додала је да ће општина Лебане, подржати све активности везане за унапређење родне равноправности, кроз израду локалне стратегије развоја као и кроз суфинансирање и финансирање активности цивилног сектора која испуњава овај циљ.

Локалне власти као ниво управљања који је најближи грађанима и чије се политике највише осећају у свакодневном животу, имају одговорност да буду упознате са принципима родне равноправности и да активно спроводе политике које ће унапређивати ситуацију у овој области.

 

 

ПОДЕЛИТЕ.