16. седница Општинског већа

0

На данас одржаној седници општинског већа за Општинског правобраниоца општине Лебане, постављен је Александар Стојановић, дипломирани правник  из Горњег Врановца. Стојановић је од 2013. године радио у Државном правобранилаштву – Одељење у Лесковцу на пословима правне струке, право као приправник а затим као и правобранилачки помоћник.

Друга тачка дневног реда, коју су већници разматрали је програм рада и финансијски план за 2016. годину ТООЛ-а.

Главни циљ програма је промоција природне разноликости, културног и археолошког наслеђа који ће, уз спрегу јавног и приватног сектора, кроз развој туристичких производа , водити укупном економском расту општине Лебане, рекјли су из ТООЛ-а и додали да туризам може значајно да утиче на развој јер се њиме може остварити највећи раст запослења и креирање нових радних места.

Данас је разматран предлог ЈКП „Водовод“ Лебане за давање сагласности за закључење уговора о поверавању послова на одржавању атмосверске канализације. Предмет овог уговора је поверавање послова на текућем одржавању атмосферске канализације у улицама у Лебану, сачињеном од стране општине, ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ и ЈКП „Водовод“ за 2016. годину.

16-sednica-vece

Под текућим одржавањем атмосферске канализације подразумева се чишћење цеви атмосферске канализације, шахти , решетки, сливника који чине саставни део атмосфеске канализације. 

Такође, разматран је и предлог уговора, ЈКП “ Водовод“ о поверавању послова одржавања и заштите комуналних објеката за Водопостројење за 2016. годину.

Производња и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода, као основна делатност извршиоца, подразумева и одржавање и опремање објеката за те намене да би се обезбедили технички и други посебни услови за испоруку воде, односно изворишта, каптажна постројења, објекте и инсталације за пречишћавање воде, црпне станице, резервоаре, водоводну мрежу и прикључке, објаснили су данас.

Усвојен је и предлог да општина Лебане  одобри новачану накнаду за рад стрелаца.

У општини Лебане ове сезоне формирано је 8. противградних станица.

 

 

ПОДЕЛИТЕ.