Попис становништва 2022

О ПОПИСУ
Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

Финансијска средства за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године заједнички су обезбедиле Република Србија и Европска унија.

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ 2022. КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР

Ранг листу кандидата као и датум, време и место одржавања тестирања и разговора, можете погледати овде. 

Документацију коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор, можете погледати овде.