ПОНОСНА КАРТИЦА 2019 „Цена минус за 3+“

ПОНОСНА КАРТИЦА 2019 „Цена минус за 3+“ је намењена породицама са троје и више деце. Именована је на мајку и доноси попусте у бројним правним субјектима.

Реализација је у сарадњи локалним самоуправама (које покрету достављају имена мајки са троје и више деце) и Покрета за децу ТРИ ПЛУС (који је потписник уговора са правним субјектима о попусту). Поделу картица врши локална самоуправа.

Кликом на 3+ Лебане – http://triplus.org.rs/lebane/ видећете где све можете остварити попуст.

Покрет за децу ТРИ ПЛУС је основан на ВАСКРС, 16. 04. 2017. године, са циљем да Србију оставимо нашим потомцима, онакву какву смо је наследили од наших предака. То је Србија у којој нисмо мањина, него већина. Наши преци су ратовали, крварили, гинули да би ми данас имали своју отаџбину. Савремено време није доба жртвовања и умирања, али јесте доба рађања, како би нас у будућности било више.

Статистички подаци су поражавајући јер нам указују да ћемо као народ нестати уколико се овакав тренд настави. Сваке године Србија изгуби по једну општину као што је Неготин.

Од 2005. до 2015. године број становника је само на основу природног прираштаја смањен за око 383000.

Од укупног броја општина и градова, којих је 169 у Србији, стопа природног прираштаја у 2015. години позитивна је само у седам општина и то у Сурчину, Петроварадину, Новом Саду, Сјеници, Прешеву, Новом Пазару и Тутину.

Оснивачи покрета за децу ТРИ ПЛУС, истраживањем, дошли су до закључка да је разлог позитивног природног прираштаја у Новом Саду и Петроварадину, то што поред родитељског додатка у складу са Законом на нивоу Републике, постоји и новчана помоћ за рађање трећег детета у складу са Одлуком АПВ.

Ако упоредимо новчана средства, видећемо да је родитељски додатак за треће дете у Новом Саду 564.939,09 динара док на пример у Лесковцу по истом основу породице за треће дете добијају 296.930,09 динара.

Разлика у позитивном природном прираштају у Новом Саду и негативном у Лесковцу, лежи искључиво у финансијској мотивацији.

Зато, покрет за децу ТРИ ПЛУС својим деловањем жели да све актере друштвеног и политичког живота, заједно са институцијама наше земље мобилише како би постали свесни одговорности за демографску структуру Србије у будућности.

Кроз циљеве које смо дефинисали и петицију коју смо покренули наша борба ће се водити за повећање родитељског додатка и плате за мајке са троје и више деце.

На нашем порталу можете се упознати са циљевима, активностима као и са тренутном законском регулативом по овом питању у Србији, али и у земљама окружења. Такође, наша тежња је да понудимо адекватна решења за сигурно и трајно обезбеђивање финансијских средстава, како би формирали одрживи демографски фонд Србије.

ИМА, ДА НАС ИМА!