Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката из области унапређења положаја Рома

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
01 Број: 400-222
Датум: 19.02.2021. године
Л е б а н е

На основу члана 10. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане 04 бр 400-242/2 од 08.02.2019. год и чл. 65. Статута општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, број 08/19), председник општине Лебане, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА РОМА

Јавни конкурс се расписује за пројекте удружења на подручју општине Лебане који се реализују у 2021. години.

Средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења утврђују се одлуком о буџету општине Лебане за сваку буџетску годину и могу се користити само до висине средстaва утврђених истом одлуком.

Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката удружења је 1.000.000,00 динара.

I Под програмима и пројектима удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лебане, подразумевају се програми и пројекти из области унапређења положаја Рома.

Листа вредновања пријављених програма и пројеката удружења

ПОДЕЛИТЕ.